iStock_000008024429Small.jpgVi hjelper deg!

ADVOKATFIRMAET SYLTHE er et lite advokatfirma med kontor sentralt i Kristiansund. Vi yter juridisk bistand innen flere områder til befolkningen i Nordmre og Romsdal.

Advokat Eivind Sylthe er distriktsleder for Huseiernes Landsforbund på Nordmøre. Siden 1958 har vi gitt bistand til hus- og boligeiere i Kristiansund og på Nordmøre.

Advokat Eivind Sylthe er godkjent megler etter barnelov og ekteskapslov, og kan tilby megling på linje med familievernkontorene. Meglingen er obligatorisk ved separasjon og for samboere som flytter fra hverandre. Tilbudet er gratis og dekkes av det offentlige.Kontaktinformasjon
Besøksadresse:
Nedre Enggate 8
6509 Kristiansund

Postadresse:

Postboks 570
Sentrum
6501 Kristiansund

Telefon:
71 56 63 66
post@advokatsylthe.no