Informasjon om oss

Advokatfirmaet Sylthe ble etablert i 1950 av advokat Reidar Sylthe, og har siden da hatt kontor sentralt i Kristiansund. Firmaet drives i dag av advokat Eivind Sylthe.

Kontoret ligger i Nedre Enggate 8, midt i sentrum av Kristiansund, med inngang fra Gågaten.

Siden slutten på 1950-tallet, har vi vært sekretariat for Kristiansund og Omegn Huseierforening, som gikk inn i Huseiernes Landsforbund i 1994. Eivind Sylthe er idag distriktsleder for Huseiernes landsforbund på Nordmøre.


Kontaktinformasjon
Besøksadresse:
Nedre Enggate 8
6509 Kristiansund

Postadresse:

Postboks 570
Sentrum
6501 Kristiansund

Telefon:
71 56 63 66
post@advokatsylthe.no